TUGAS POKOK PENGAWAS SEKOLAH Sesuai Permendikbud No. 143/2014

TUGAS POKOK PENGAWAS SEKOLAH

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan ...